NACV-expertmeeting 2017

In Overig by Friso

Logo NACVNACV-expertmeeting 2017: academic communicative skills – educating the global citizen of tomorrow
Op vrijdag 27 januari 2017 vindt de dertiende NACV-expertmeeting plaats in het design lab en classroom of the future van de Universiteit Twente (Enschede). Docenten, professionals en experts ontmoeten elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over academische communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs.

Deze expertmeeting staat in het teken van academische communicatieve vaardigheden die studenten nodig hebben in een globaliserende wereld. Hierbij nodigen wij u uit om een actieve bijdrage te leveren aan het programma door uw expertise, best practices en vragen te delen met vakgenoten en collega’s.

In het strategisch papier Visie 2020 van de Universiteit Twente staat het onderwerp educating the global citizen of tomorrow centraal. Afgestudeerden zullen toenemend in een internationale werkomgeving terechtkomen en moeten dus tijdens hun opleiding gericht kennis opdoen die ze hierop voorbereidt.

De deelvragen die we stellen tijdens deze expertmeeting zijn:
•Hoe bereiden wij studenten voor op die internationaler wordende en steeds sneller bewegende arbeidsmarkt?
•Welke academische communicatieve vaardigheden zijn er nodig om ze op de toekomstige arbeidsmarkt voor te bereiden?
•Hoe waarborgen wij onze kennisinnovatie, hoe blijven we bij onze doelgroep?
•Moeten we bestaande vaardighedenleerlijnen/programma’s aanpassen en hoe?
•Welke mogelijk nieuwe vaardigheden horen in die programma’s thuis?
•Welke didactische modellen en werkwijzen passen hierbij?
•Hoe meten we communicatieve competenties?
•Hoe integreren we vaardighedenlijnen in het curriculum?
•Welke technologie ondersteunt ons zinvol in het onderwijs?
•Welke rol speelt taalvaardigheid/meertaligheid hierin?

Graag ontvangen wij op de volgende pagina’s uw voorstel (max. 300 woorden) voor een inhoudelijke bijdrage en uw gegevens. NB: zowel Engels als Nederlands zijn voertaal tijdens de expertmeeting. U kunt uw voorstel indienen tot 1 november a.s. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bijdrage per mail.
Voor deelname aan de Expertmeeting 2017 volgt een aparte oproep in november. Deelname is gratis voor leden van het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden die lidmaatschapsgeld voor 2017 betaald hebben. Niet-leden betalen inschrijfgeld.

Klik hier voor de bijlage met informatie over mogelijke subthema’s en het formulier waarmee u uw bijdrage aan deze Expertmeeting kunt aanmelden. Graag ontvangen we uw voorstel voor een presentatie of workshop uiterlijk 15 oktober 2015. We hopen op veel inspirerende bijdragen.