Wat doet Sietar?

Sietar staat voor de Society for Intercultural Education, Training and Research. Sietar leden zijn als trainers, onderzoekers of docenten actief betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken, zowel in Nederland als daarbuiten. Denk aan het bevorderen van diversiteit en inclusie en interculturele competentie-ontwikkeling in organisaties, als ook het voorkomen van polarisatie en het bestrijden van racisme, discriminatie en uitsluiting in de samenleving. De leden geven hier invulling aan vanuit hun professie.

Inspiratie en verbinding met vakgenoten is voor ons cruciaal om te kunnen groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Vandaar ons motto voor 2020-2023: Inspiratie, verbinding en groei, zie strategie. De rol van SietarNL is dit mogelijk te maken door het bevorderen van ontmoetingen en het koppelen van activiteiten met leren en ontwikkelen. In die ontmoetingen streven we naar zowel verdieping als verbreding.

SietarNL is verbonden met Sietar Europa. Alle Nederlandse leden zijn automatisch ook lid van Sietar Europa en krijgen daarmee toegang tot Europese webinars en de inspirerende tweejaarlijkse SietarEU conferentie.

Netwerk

Toegang tot een netwerk van meer dan 3000 collega's wereldwijd.

Deelnemen aan een grote variëteit aan seminars, workshops, werkgroepen en commissies.

Wereldwijde korting op alle Sietar-activiteiten.

Expertise

Bijdragen aan effectievere communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.

Het bevorderen van het cultureel bewustzijn van de maatschappij.

Het uitwisselen en ondersteunen van professionele standaarden.

Ontwikkeling

Sietar stimuleert het presenteren van publicaties en ondersteunt bij de professionele ontwikkeling.

Sietar organiseert - en informeert over - nationale en internationale bijeenkomsten.

Draag bij aan de professionalisering van ons werkveld en het maatschappelijke debat.

Meer informatie over aanmelden en kosten van lidmaatschap.Eerste jaar gratis voor studenten.