ALV en documenten

Ethische code
Als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit, inclusie en interculturele educatie, training en onderzoek van de leden heeft SietarNL een Ethische Code. De Code dient als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit en interculturele educatie, training en onderzoek voor die leden die de Code hebben ondertekend. Zij onderschrijven de Code vanuit het belang om aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk te maken waar zij voor staan. Het creëren van richtlijnen is een dynamisch proces dat voortdurend vraagt om zelfreflectie en een kritische blik, van zowel de individuele leden als van SietarNL als geheel.

Doel
De Ethische Code is bedoeld om leden van SietarNL in staat te stellen om:

  • de individuele professionaliteit in stand te houden en te bevorderen;
  • bestaande ethische richtlijnen voortdurend zorgvuldig te onderzoeken, kritisch te toetsen en het gesprek hierover te stimuleren;
  • heldere normen te bieden als kader voor zelfreflectie voor de uitoefening van hun professie.

De volledige tekst van de Code vindt u hier:
Ethische-Code (NL)
Code of Ethics (ENG)

Ondertekenen

Als je de Ethische Code wilt ondertekenen, klik dan hier.
Deze leden gingen je voor.

Jaarverslagen

Documenten

Voor de periode 2020-23 heeft de ALV in 2020 de strategische visie Inspiratie, verbinding en groei aangenomen.
Ons huishoudelijke reglement.
Ons Voluntary Policy.