Organisatie

SietarNL is een vereniging waarbij alle werkzaamheden vervuld worden door vrijwilligers. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door het bestuur, waarin alle belangrijke besluiten worden genomen. Er is een vrijwilligers handboek om nieuwe actieve leden wegwijs te maken. Onkosten van vrijwilligers worden vergoed.

Nog te vullen

Penningmeester
penningmeester@sietar.nl

Hester Minnema

Secretaris
Lidmaatschap
secretariaat@sietar.nl

Jeroen Jansen

Activiteiten en Communicatie Coordinator
 Bestuuracc@sietar.nl

Clair Aghassipour

Sietar EU Liaison

Annelie Wambeek

Activiteiten- en Communicatie Commissie (ACC)

Events

Theresa Sigillito Hollema

Communicatie Coördinator

Sandra Schindler

ACC Consultant

Leendert-Jan Verhappen

Diversiteit & Inclusie werkgroep olv

- Nirupa Shantiprakesh

- Seyda Buurman-Kutsal

Ereleden

- Mieke Janssen-Matthes  †

- Geert Hofstede  †

- Frank Oomkes

- Hedy d’Ancona

- Jacqueline Franssens

- Jan Gijn

- Jan Hoogewerff

- Nel Jessurun

- Yvonne Verhoeff