Dialoog over Gedragscode – 8 maart

In Oude berichten by Friso

We nodigen alle Sietarleden uit voor een dialoog over dilemma’s, ethische richtlijnen en het komen tot Gedragscode voor Sietar op woensdag 8 maart.

Sietar Nederland in een dynamische werkveld
Als vakvereniging voor professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit creëert Sietar een plek waar kennis en recentelijke ontwikkelingen binnen het vak gedeeld worden, door het organiseren van lezingen, workshops en symposia. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is dat ze zeer inspirerend zijn en dat velen het prettig vinden om als vakgenoten over een afgebakend onderwerp of binnen een specifiek werkveld met elkaar van gedachten te wisselen. Ook de uitwisseling over de invulling van het werk in een dynamische wereld waar veel van ons gevraagd wordt, is waardevol.

Dilemma’s, ethiek en eigen richtlijnen
Integriteit staat bij veel van onze leden hoog in het vaandel. Ieder van ons heeft hier bewust of onbewust zo zijn/haar eigen ideeën over en hanteert hierbij zijn/haar eigen ethische codes. Bijzonder is dat binnen onze vereniging nog niet eerder een bijeenkomst expliciet is gewijd aan dilemma’s die we in de praktijk tegenkomen en welke richtlijnen en ethische codes we voor onszelf hanteren.

Een concept Gedragscode*
Sinds de ALV van 2015 heeft de werkgroep Gedragscode zich ingezet om een aantal richtlijnen in conceptvorm op papier te zetten. In onze samenwerking liepen we tegen allerlei dilemma’s aan die we zelf in de praktijk zijn tegenkomen en dit gaf aanleiding tot zeer interessante discussies. Het resultaat van ons voorwerk hebben we vastgelegd in een document en we willen dit graag inhoudelijk met de collega’s bespreken in een open dialoog. Welke richtlijnen zijn voor een ieder van ons in mindere of meerdere mate relevant, zijn er mogelijk nog andere punten die de aandacht verdienen? Hierbij gaan we er vanuit dat een Gedragscode altijd een levend document moet zijn, gevoed door de mensen die zich eraan willen committeren. Op 8 maart willen we een start maken met de dialoog en vervolgens dit thema jaarlijks laten terugkeren.

Dialoog op 8 maart
Om onze dialoog optimaal vorm te geven heeft de werkgroep Han Verhoeven van de organisatie “Perspectivity” gevraagd om als gespreksleider op te treden. Wij stellen het bijzonder op prijs als jullie op 8 maart a.s. hieraan deelnemen.

Het bestuur – Ursula Brinkmann, Karin Mulders en Norella Verwoord
Werkgroep Gedragscode – Hanneke Brakenhoff, Teuni Looij en Yvonne van der Pol

  • Klik voor download.
    Klik HIER om je aan te melden.