Contributie (niet) verhoogd

In Oude berichten by Friso

Zoals in de Bestuurs NieuwsLijn* van vrijdag 10 februari al vermeld, hebben de leden tijdens de ALV van 16 april 2016 besloten de contributie vanaf 2017 te verhogen van € 100,- naar € 115,-, maar alleen voor leden die per factuur betalen. Voor individuele leden die per incasso betalen en voor studenten verandert er niets.
Klik hier om het incassoformulier te downloaden. Om gebruik te kunnen maken van de korting van € 15,- moet het uiterlijk 24 februari volledig ingevuld per post of mail bij het secretariaat binnen zijn.
NieuwsLijn gemist? Klik hier voor de online-versie.