Cultuurtrainingen voor bewoners en migranten/vluchtelingen

In Overig by Friso

Aanleiding
Er is veel te doen rondom asielzoekers, vluchtelingen en migranten in Nederland. De komst van massa AZC’s maakt veel los bij mensen: protesten van bewoners, angst voor overlast en gevaar, gevoelens van crisis en bedreiging- noem het maar op. Feit is wel dat de meeste mensen met deze gevoelens over vluchtelingen nauwelijks of nooit met vluchtelingen in aanraking zijn geweest en zich alleen baseren op wat er in de media geschreven en getoond wordt. Gelukkig is er ook een hele grote groep mensen die wel empathie toont en positief staat tegenover de komst van vluchtelingen. Zij willen juist vluchtelingen helpen en een bijdrage leveren aan hun snelle integratie in de Nederlandse maatschappij. Zij voelen zich niet bedreigd en zien juist de voordelen in van een multiculturele samenleving.

Een effectieve manier om de acceptatie en integratie van vluchtelingen te bevorderen is om de bewoners actief en tijdig hierbij te betrekken. Dit zou een bijdrage leveren aan een betere beeldvorming over vluchtelingen en meer samenhorigheid in de regio in plaats van het oproepen van weerstand.

  1. Bewoners informeren: Vaak komen de zorgen van bewoners voort uit onvoldoende kennis van de normen en waarden van andere culturen. Het is belangrijk dat de gemeenten een actieve rol vervullen in het creëren van draagvlak in hun regio door de zorgen op een goede wijze te adresseren. De inspraakavonden zijn ideale gelegenheden om op een praktische wijze bewoners te laten kennismaken met enkele nieuwkomers en hun verhalen. Op deze manier geef je deze nieuwe buren een gezicht en tegelijk bespreek je de grootste cultuurverschillen.
  2. Vluchtelingen informeren: Vluchtelingen moeten evengoed op een zeer vroeg stadium geïnformeerd worden over de cultuurverschillen en de normen en waarden van de lokale bevolking. Dit moet voorkomen dat er incidenten plaatsvinden na hun komst die uiteindelijk leiden tot een negatieve imago dat moeilijk te herstellen is.
  3. Verbinden en betrekken: Eenmaal in de regio is het de zaak om o.a. met behulp van vrijwilligers (die al bewust zijn van de interculturele verschillen) bewoners te verbinden met de vluchtelingen. Uiteindelijk zouden bewoners nauw betrokken moeten raken bij de dagelijkse activiteiten van hun nieuwe buren. Hierin is het ook belangrijk om te kijken naar hoe vluchtelingen actief kunnen bijdragen aan hun leefomgeving.

Hoe

Doelgroep

Wat

Facilitator

Bewoners informeren

Bewoners, vrijwilligers, enkele vluchtelingen

Cultuur, communicatie, praktijkvoorbeelden.

Interculturele expert

Vluchtelingen informeren

Vrijwilligers, enkele bewoners

Cultuur, communicatie, praktijkvoorbeelden.

Interculturele expert

Verbinden en betrekken

Bewoners en vluchtelingen

–       Koken

–       Boodschappen doen

–       Taal oefenen

–       Samen iets leuks doen

–       Administratiewerk

–       Koffiebezoekjes etc.

Vrijwilligers, Buddy’s

Sirous Kavehercy