1 april, Utrecht: Open Space Living apart together

In Oude berichten by Friso

De landelijke werkgroep Antropologie en Interculturele Methodiek (AIM) wil, vanuit een antropologisch perspectief, bijdragen aan  de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
De aanhoudende migratie van vluchtelingen is misschien wel de grootste uitdaging waar onze samenleving nu voor staat.   
Tijdens een Open Space bijeenkomst die we gaan organiseren op 1 april 2016, wil  de werkgroep een platform bieden voor ervaring, kennisdeling, dialoog e.d. aan professionals en anderen die werkzaam zijn in onderwijs, zorg, welzijn, overheid en die zich bij het thema  Divers en veilig in een open samenleving in brede zin betrokken voelen.
Meer info…