Sietar NL Bestuursstukken

In Home by Friso

2018

Stukken t.b.v. de ALV (14 maart 2018):
1. Agenda & programma ALV – 14-04-2018 – SNL (def.)
2. Notulen ALV 2017 – SNL
3. Jaarverslag 2017 – SNL
4. Begroting 2018 – SNL (def.)

Stukken m.b.t de Ethische Code:
Ethische Code
EthischeCode SietarNL- historie
EthischeCode SietarNL – sietar algemeen
EthischeCode SietarNL – klachtenprocedure

2017

Jaarprogramma 2017
Concept Notulen ALV Sietar NL 6 april 2017
20161012 Notulen ALV

SNL Begroting 2017
2017 Programma en Agenda ALV
SNL Financieel verslag 2016-signed
Sietar sociaal jaarverslag 2016

Verslag ALV 2017

SIETAR NL Beleid 2017 en verder
Dankzij alle verkregen input van de werkgroepen en de uitkomsten van discussies tijdens de ALV 2016 is het het bestuur gelukt om met een  beleidsstuk een aanzet te geven om Sietar Nederland verder te professionaliseren en om richting te geven aan de koers van onze vereniging.
Voortaan worden de leden in het voorjaar uitgenodigd om tijdens een werkbijeenkomst hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we het beleid gezamenlijk handen en voeten kunnen geven.
Download het SIETAR Strategiestuk.

2016

Statuten Sietar Nederland