SIETAR NieuwsLijn augustus 2015

In Oude berichten, Overig by Friso

SIETAR_NieuwsLijn10 september: Open Space & Sietar Pop-up Academy

Na een korte zomerstop is het tijd om de raderen weer te laten draaien en de ideeën te laten vloeien. Tien september staat in het teken van het uitwisselen van kennis en inspiratie. Dit zal gebeuren door middel van twee onderdelen; de Open Space en de presentatie van de Sietar Pop-up Academy.

 Open Space kijkt terug en vooruit: ruimte voor pop-up thema’s 
Tijdens de Open Space wordt de mogelijkheid gecreëerd voor alle Sietar leden om bepaalde thema’s, ideeën, discussiepunten of vragen naar voren te brengen. Voorgaande jaren is er tijdens de Open Space altijd met enthousiasme gediscussieerd over de thema’s die dat jaar aan bod waren gekomen, en de vragen die die thema’s juist naar de voorgrond brachten. Ongetwijfeld zit je zelf na de vele inspirerende Sietar events van dit jaar boordevol gedachten, vragen en meningen die van waarde zijn in dit vakgebied. De Open Space biedt de ruimte voor deze culturele uitwisseling. Bovendien zijn er in het verleden vaak waardevolle resultaten uit gekomen zoals verschillende werkgroepen en inspiratie voor de Sietar thema’s van het komende jaar. Wie weet wat er dit jaar uit komt rollen!

Programma
19.00 Inloop
19.30 Welkom en Sietar Pop-up Academy
20.00 Open Space, tussendoor koffiepauze
22.00 Einde avond

Met behulp van een ervaren facilitator in participatieve methodieken zullen we deze avond samen de thema’s ter discussie stellen die jij relevant acht. Bovendien is er uiteraard de gelegenheid om van het rijke en inspirerende netwerk van Sietar gebruik te maken.


POP-UP-logoSietar pop-up Academy: 
SCHOUDERS OM OP TE STAAN!
Vier Sietarianen die (bijna) aan pensioen toe zijn willen graag hun expertise doorgeven. Zij doen dat in de Sietar Pop-up Academy. Meer dan 30 jaar zijn zij professioneel actief op het terrein van de multiculturele samenleving, interculturalisatie en diversiteit. Als trainers hebben ze veel ervaring opgedaan en kennis en methodieken ontwikkeld en dat willen ze graag met de volgende generatie delen. Zij zijn schatplichtig aan de mensen op wiens schouders ze hebben mogen staan, en bieden hierbij graag hun eigen schouders aan zodat op hun ervaring voortgebouwd kan worden.

Wie zijn ZIJ? 
Francien Wieringa, Mijnie Oosterom, Lida van den Broek, Juanita Wijnands. Ieder van hen heeft een specialiteit. Samen hebben ze een mooi compleet pakket te bieden in de Sietar Pop-up Academy. 
Drs. Francien Wieringa: Interculturele communicatie 
Dr. Lida van der Broek : Diversiteit en Racisme in organisaties.
Drs. Mijnie Oosterom: Intercultureel management – Omgaan met weerstand 
Juanita Wijnands: Intercultural Effectivity in the international corporate world

Komt dat zien!!
Op 10 september presenteren zij het programma en geven een voorproefje van de Academy. Het programma van de Pop-up Academy bestaat uit 6 workshops op 6 zaterdagen. We starten met een gezamenlijke dag over ‘het Trainerschap in de interculturele context’. Dan volgen 4 dagen waarin ieder vanuit haar specialisatie een programma verzorgt. De Pop-up Academy sluiten we af met weer een gezamenlijke workshop: Interventies, Spel, Methodes, Modellen, etc.

Toegangsprijs ((ter plaatse betalen):

  • leden gratis
  • niet-leden € 15
  • niet-leden (studenten) € 7,50

AanmeldenKLIK HIER 

____________________________ * * * ___________________________

 Presentaties SIETAR Seminar 12 juni

We kijken terug op een geslaagd seminar. Een uitgebreid programma met 3 keynote speakers en 18 workshop sessies, grote belangstelling, en de nodige waardering. Op zo’n dag kan men van veel slechts proeven. Een verdere kennisname en verwerking is echter mogelijk want bijna alle keynote speakers en workshopgevers stelden hun presentatie beschikbaar. Hier tref je een link aan met een dropbox waarin wij alle beschikbare materiaal verzameld hebben. Sietar-leden kunnen ze desgewenst kan downloaden.  

NB de beschikbaarheid van deze dropbox is verlengd tot 15 augustus!

____________________________ * * * __________________________

Blogs SIETAR-leden
Enkele SIETAR-leden publiceren regelmatig blogs over interculturele onderwerpen. Op de website kunt u doorklikken naar de blogs van Frank Garten, Jitske Kramer en Yvonne van der Pol. Schrijf jij ook blogs? Meld dat dan aan de webmaster.
Binnenkort verwachten wij de blogs van een Nieuw-Zeelands (!) lid, Charlotte Heystek. Zij zal schrijven over de bijzondere wijze waarop de Kiwi’s en de Maori’s naast en met elkaar leven.

____________________________ * * * __________________________