Jaarprogramma 2017

In Oude berichten by Friso

In 2017 globaliseert de wereld verder en zijn collega’s en bekenden steeds vaker virtueel met elkaar verbonden. Tegelijk lijkt er een steeds grotere afstand te ontstaan tussen mensen die bij ons in de buurt wonen en die we dagelijks op straat tegenkomen.
Net als de foto van de rivier op de voorkant is het leven een reis van elkaar ontmoeten en weer je eigen weg gaan. Terwijl de gezamenlijke stroom onstuitbaar verder gaat. In deze stroom wordt het steeds belangrijker om vaardig om te gaan met andersdenkenden, zowel in de zakelijke wereld als de persoonlijke leefwereld. Authentiek blijven en tegelijkertijd verbinding maken. Hoe? Wat zijn best practices? Hoe ontwikkel je de benodigde competenties? Daar besteedt Sietar dit jaar op verschillende manieren aandacht aan.

Aanmelden en kosten: avondbijeenkomsten zijn gratis voor leden, belangstellenden betalen € 20.
Voor werkconferenties en seminars kan een bijdrage gevraagd worden.
Deze informatie staat ook in onze flyer voor 2017 (binnenkort hier te downloaden)
Voor actuele informatie en aanmelden, zie de Agenda.

Sietar NL-evenementen in 2017

18 Januari – WERKCONFERENTIE POLARISATIE, EN NU? (wo avond, Ulu Moskee Utrecht)
De geluiden van polarisatie klinken steeds luider om ons heen. Hoe kunnen we hiermee
omgaan, kunnen we verwijdering tegengaan? We gaan in gesprek met deskundigen
en onderzoekers van de Universiteit Leiden en het KIS/Verwey-Jonker Instituut.

8 Februari – STRATEIGISCHE VISIE SIETAR NL
Het Sietar Strategiestuk  staat sinds medio december online in het ledengedeelte van de website; leden kunnen het daar downloaden. Graag willen wij jullie nu uitnodigen om samen met het bestuur de dialoog aan te gaan over de strategische richting van SIETAR Nederland.

22 Februari – EXPERTMEETING WERKVELD TOPSPORT (wo avond, locatie volgt)
Best practises uit de cultureel zeer diverse topsportwereld: wat doen coaches zodat
sporters en internationale teams topprestaties kunnen leveren? Interactieve workshop
door Susan Salzbrenner, internationaal specialist sport & intercultureel coachen.

8 Maart – DIALOOG OVER GEDRAGSCODE
De Werkgroep Gedragscode van SIETAR Nederland heeft zich de afgelopen 18 maanden in dit onderwerp verdiept en een concept Gedragscode opgesteld. Graag willen wij nu met alle leden het gesprek ingaan over de rol die een gedragscode kan vervullen voor de leden én de organisatie, en hoe wij rekening kunnen houden met de uiteenlopende wensen en behoefden van leden t.o.v. van een gedragscode voor SIETAR Nederland.

6 April – ALGEMENE LEDENVERGADERING (do avond, S2M Utrecht)
Het bestuur nodigt leden en belangstellenden van harte uit deel te nemen aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. We discussiëren over beleid binnen de vereniging
en gaan in dialoog over mogelijkheden voor de toekomst van Sietar Nederland.

17 Mei – SEMINAR WERKVELD MEDIA (wo avond, S2M Utrecht)
Aan de vooravond van de verkiezingen bespreken we de invloed van de media op
het ontstaan van vooroordelen bij lezers, luisteraars en kijkers. Hoe kunnen media zinvol
bijdragen aan de maatschappelijke dialoog? En welke rol speelt interculturaliteit?

16 Juni – Leadership in Diversity, Diversity in Leadership (Friday afternoon, Windesheim University Zwolle)
As a manager you want to make the most of the qualities of your team members. Not only their personal qualities, but also the qualities that are part of their cultural inheritance. Moreover, many organisations are becoming increasingly international. Cultural diversity can be a giant asset to a team. People who think and act from different perspectives and frameworks enable a team to be more creative and come to better solutions.
However, as a manager you have to know how to deal with this diversity. The question is: how?

20 September – SEMINAR INTERNATIONALISERING ONDERWIJS (wo hele dag, Den Haag)
Hoe kunnen docenten het hoger onderwijs daadwerkelijk internationaal maken? Aan
bod komt o.a. samenwerkend leren en de international classroom. Georganiseerd
door Hogeschool Den Haag; Sietarleden zijn van harte uitgenodigd.

11 Oktober – WERKCONFERENTIE ONDERWIJS EN ONDERZOEK (wo avond, S2M Utrecht)
Open en interactieve avond waarin we verder praten met ervaringsdeskundigen over
de wens en realiteit van het (internationale) onderwijs. Inbreng deelnemers is welkom.

9 November – LEARNING & EXPERIENCE DESIGN (do avond, S2M Utrecht)
Welke apps, games en andersoortige innovatieve middelen worden er in ons werkveld
ontwikkeld? Er is ruimte voor experimenten met nieuwe werkvormen en inzichten. Dit is
onze nieuwste training-en-coaching-technology-update.

11 December – VERDIEPING FILM & DEBAT (ma avond, S2M Utrecht)
Deze avond de paneldiscussie ‘Omgekeerd inburgeren’ o.l.v Maya Butalid n.a.v. de film
“DJEMAA EL FNA” door: Noureddine Erradi.

Meer info & aanmelden: ga naar de Agenda.

Routefilmpje naar Seats2meet Utrecht, Moreelsepark 65
(Hoog Catharijne, Kantoren Hoog Overborch, 2e etage)