Zwarte Piet – zwart of niet? // Black Pete – black or not?

In by nlit@sietareu.org

Kaart niet beschikbaar
3 december 2020   20:00 - 21:30

Al jaren is er discussie over de figuur Zwarte Piet maar er lijkt nu een kanteling te komen bij een breed publiek. Veel overheden, organisaties en instellingen hebben al afscheid genomen van het traditionele uiterlijk. En steeds meer mensen willen niet meer meedoen aan deze traditie vanwege het kwetsende karakter voor  mensen van kleur. Toch zijn er ook nog mensen die nog geen standpunt hebben ingenomen, hechten aan deze traditie en de relatie met het racisme, koloniale verleden en slavernijgeschiedenis niet zien of ontkennen.

Wat weet jij over de figuur Zwarte Piet en wat is de relatie met het koloniale en slavernijverleden? Welke herinneringen heb jij aan deze figuur en worstel jij nog met de verandering ? Of ben je voor de verandering maar vind je het lastig in gesprek te gaan met mensen in je persoonlijk en werkomgeving?   
Schrijf je dan in voor de online meeting op donderdag 3 december  van 20.00 – 21.30 uur.
De avond wordt begeleid door Sietar leden Nirupa Shantiprekash en Stella Tersteeg.
De bijeenkomst is voor Sietarleden en er kunnen max. 20 mensen deelnemen. Sietarleden krijgen de registratielink toegestuurd in de volgende leden Nieuwslijn en op Slack.
Deze bijeenkomst is in het Nederlands maar deelnemers mogen spreken in de taal waar zij zich comfortabel bij voelen.
//
For years, the figure of Black Pete has been subject to many debates and discussions, but it seems there has been quite a turnaround among a growing audience. Many governments, organisations and institutions have already  distanced themselves from Black Pete’s  traditional appearance. And every year, more people think this tradition is  controversy because of its hurtful character for people of colour. However, quit a few
 haven’t taken a clear stance yet. Those who are attached to this tradition and those who do not see, or even deny, the relationship with racism,  the colonial past and slavery history.
What do you know about the figure of Black Pete and the relationship with the colonial past and slavery history? What memories do you have of him and are you still struggling with the recent changes? Are you in favor of the tradition changing, but do you find it difficult to talk about this to people in your personal and work environment?  
Then sign up for the online meeting on Thursday  3 December from 20.00 – 21.30 hrs. The evening will be guided by Sietar members Nirupa Shantiprekash and Stella Tersteeg.
The meeting is for Sietar members only and a maximum of 20 people can participate. The registration link for members will be provided in the upcoming members Newsline and on Slack.
This event will be held in Dutch but participants can speak in the language they’re most comfortable with.