SIETAR NieuwsLijn november 2015

In Overig by Friso

 
Header

 
 

 In deze NieuwsLijn:

 • 8 december – SIETAR Jaarafsluiting: WIJ-ZE lessen en conclusies
 • Columnschrijfwedstrijd
 • Jaarprogramma 2016
 • POP-Up-Academy
 • Nieuws: geslaagd symposium 6 november, mutatie activiteitencommissie, ondersteuning vluchtelingen, werkgroepen, website.
 
8 december – SIETAR Jaarafsluiting

WIJ-ZE lessen en conclusies

Het afgelopen jaar hebben we ons vanuit het thema ‘Wie is ‘WIJ’?’ over verschillende onderwerpen gebogen. Wat nemen we mee naar onze werkpraktijk? We vullen de avond op een bijzondere wijze in:

Programma

 • Identiteit: uitsluiten of verbinden’, interactieve presentatie door Polli Hagenaars. 
  Over de negatieve gevolgen van uitsluiting voor individuen en over een aantal benaderingen om weer verbinding tot stand te brengen.
 • Uitslag columnschrijfwedstrijd* ‘wijze lessen en conclusies’, uitreiking prijzen (3 x het boek ‘Identiteit: uitsluiten of verbinden’), voorlezen columns.
 • Subgroepen rond het vluchtelingenvraagstuk
  In het verlengde van lessen en conclusies gaan we concreet aan de slag met diverse aspecten van een zeer actuele problematiek: het vluchtelingenvraagstuk.

Datum: Dinsdag 8 december 2015
Tijd: 19:30 – 22:00 uur (19:00 uur inloop)
Locatie: Seats2Meet, Centraal Station Utrecht (Moreelsepark 65, 3111EP Utrecht)
Voor verdere informatie zie de website.

Columnschrijfwedstrijd

Hierbij roepen we de leden op, we dagen jullie uit, om mee te doen aan onze Sietar NL columnschrijfwedstrijd ‘Wijze lessen en conclusies’: schrijf een column van maximaal 400 woorden. Er zijn twee mogelijke onderwerpen:

 • Welke wij-ze lessen en conclusies trek jij uit ons afgelopen jaarprogramma (uit de context of je ervaring mag ook)? Wat heb je geleerd? Wat neem je mee naar je werkpraktijk?
 • Idem, maar dan voor wat betreft de conclusies toegespitst op het vluchtelingenvraagstuk.

Prijzen:  veel waardering + 3 x het boek ‘Identiteit: uitsluiten of verbinden’
Inzenden t/m 5 december (VERRAS ONS), naar activiteiten@sietar.nl

Jaarprogramma 2016

In 2016 verdiepen we ons in de toepassing van onze expertise: op welke manier komt interculturaliteit en interculturele competentie aan bod in de verschillende werkvelden? Wat gebeurt er bij de politie, in de Europese politiek en diplomatenwereld, bij vluchtelingenwerk en in de gezondheidszorg? Welke best practises kunnen wij halen uit succesvolle sportteams die op topniveau presteren en vaak allesbehalve homogeen zijn samengesteld?
Op onze 11-stedentocht* vertoeven we dit jaar in Den Haag en op de VU in Amsterdam.
De aftrap voor het thema is op 13 januari in Groningen met Janet Bennet, de grand old lady van de interculturele competentie. Kijk op de website voor alle data in 2016.
Mocht je nu (vaak) werkzaam zijn in een van de genoemde werkvelden, neem dan contact op met iemand van de activiteitencommissie. Wellicht heb je tips en ingangen of inkijkjes waardoor we er een extra bijzonder programma van kunnen maken.

* 11-stedentocht: een expertise-toer langs 11 universiteiten en hogescholen; lees meer…

 POP-UP Academy

 Op 16 januari gaat de POP-UP Academy van start, met als thema: ‘Schouders om op te staan’. Daarin willen enkele ervaren trainers, die zelf op de schouders van anderen hebben gestaan, hun kennis overdragen aan (jonge) professionals. 
Meer informatie over de data, wie zij zijn, programma en kosten: download  de flyer. 
Aanmelden: download het aanmeldingsformulier.

 

 Op 16 januari gaat de POP-UP Academy van start, met als thema: ‘Schouders om op te staan’. Daarin willen enkele ervaren trainers, die zelf op de schouders van anderen hebben gestaan, hun kennis overdragen aan (jonge) professionals. 
Meer informatie over de data, wie zij zijn, programma en kosten: download  de flyer. 
Aanmelden: download het aanmeldingsformulier.

 Nieuws

Geslaagd symposium met TU Eindhoven en de HUB
We hebben weer een geslaagd SIETAR evenement achter de rug, dit keer op 6 november in de gezellige huiskamersfeer van The Hub Eindhoven For Expats.  Geïnspireerd door sprekers zoals Vincent Merk en Willem van Hoorn van de TU/e is er deze middag veel kennis en ervaring uitgewisseld over ‘Training and Retaining International Talent’.  In vier parallelle workshops werden verschillende onderwerpen meer uitgediept Het was wellicht wat frisjes, maar de levendige debatten hielden de deelnemers goed warm. Met veel dank aan de sprekers en de vrijwilligers van The Hub!
Sommige presentaties zijn binnenkort te downloaden van de website.

 

Wijzigingen Activiteitencommissie

Nicole Kienhuis heeft aangegeven per 1 januari de activiteitencommissie te verlaten. Zij doet dit werk nu 3 jaar, met enorm veel plezier (dat is te merken!) maar het gaat steeds moeilijker samen met al die andere dingen die ze óók doet. We hebben nog geprobeerd haar langer vast te houden maar ze was onverbiddelijk. Nicki de Jong zal haar plaats innemen in de commissie. Velen zullen haar van gezicht kennen, want hoewel ze nog geen jaar lid is, behoorde ze meteen tot de trouwe bezoekers. We zijn erg blij met haar komst.

Vrijwilligers-ondersteuning vluchtelingen

Via de NieuwsLijn hadden we vanuit het bestuur gepolst of er belangstelling zou zijn om via Sietar gekoppeld te worden aan ofwel Vluchtelingenwerk ofwel het Rode Kruis. Met beiden organisaties hadden we contacten. Tenminste 6 leden hebben daarop gereageerd. Zij worden op de hoogte gehouden als we benaderd worden. Andere leden zijn op eigen initiatief of via hun eigen contacten vrijwillig bezig met taal of cultuurtraining of coaching.
Mocht iemand materiaal nodig hebben, al aan het maken zijn, of al gemaakt hebben, en dat willen delen, neem dan contact op met Jacqueline Franssens (info@cultureatwork.nl). Dan helpen we als vereniging elkaar zo goed mogelijk.

Diverse werkgroepen komen met vragen

Op de ALV in april 2015 vonden prachtige discussies plaats over de strategie voor komende 10 jaar voor Sietar de vraag of we een gedragscode zouden willen hebben en wat daar dan in zou moeten staan dat ieder van ons zou ook willen onderschrijven, en sponsoring.
Er zijn drie werkgroepen geformeerd en aan de slag gegaan. Alle drie staan ze op het punt om de leden bij hun onderwerpen te betrekken. Weet daarom dat er via diverse kanalen discussies gestart worden waarin jullie uitgenodigd worden je mening te geven. Doe dat vooral. Het werk van deze drie werkgroepen komt samen bij de ALV op 16 april 2016 (dat is voor de verandering een zaterdag).

Website

Kijk regelmatig op de website voor Actueel Nieuws.
Klik hier voor foto’s van het symposium van 6 november in Eindhoven en eerdere Sietar-evenementen. Zoek je een bericht dat al is verwijderd: kijk op Oude berichten.