From Diversity & Inclusion to Wellbeing: the D.I.V.E.R.S.I.T.Y. approach

In by nlit@sietareu.org

Kaart niet beschikbaar
6 januari 2021   19:30 - 21:00

This presentation will first explain what D&I means for practitioners, educators or researchers. Starting from Diversity as a reality, the host Vincent Merk will showcase how we can actively co-create Inclusion, Belonging and, ultimately, Wellbeing to fully co-generate the best diverse, social and psychologically safe environment.
There, people can thrive and openly speak, question, act (and also make mistakes) and live a healthy life. To give a framework to this process, he has identified 9 areas that need special attention when dealing with D&I.
These 9 steps are: D.I.V.E.R.S.I.T.Y. Finally, Vincent will make recommendations that can serve as a framework for reflection or guidelines for actions to develop best practices daily, if relevant related to (post) Covid-19 turbulent times.
Click here to register! This event will be held in English.

The host of this event is Vincent Merk:
Vincent Merk is French born with now dual nationalities French and Dutch. He is a senior professional skills trainer and a lecturer in Intercultural Management, and a Community advisor at Eindhoven University of Technology (TU/e). Besides, he works as an independent trainer and consultant in intercultural communication, management and professional mobility. He currently focuses on issues of D&I along with the concepts of Belonging & Wellbeing. See here a recent publication on this topic and links to other articles on intercultural communication in Covid 19 times. Vincent regularly presents at SIETAR or other conferences in Europe and Asia. He has been active in SIETAR since his first congress in Denver in 1988. He is also a former president of SIETAR Europa.
//
Tijdens dit evenement wordt eerst uitgelegd wat D&I betekent voor mensen in de praktijk, onderwijzers of onderzoekers. Beginnend met Diversiteit als een realiteit, zal host Vincent Merk laten zien hoe we actief Inclusie, Erkenning en uiteindelijk Welzijn kunnen co-creëren om de beste diverse, sociale en psychologisch veilige omgeving volledig te co-genereren.
In die veilige omgeving kan men openlijk te spreken, vragen stellen, uitvoeren (en ook fouten maken) en een gezond leven leiden. Om dit proces een kader te geven, heeft Vincent negen gebieden geïdentificeerd die speciale aandacht behoeven bij het omgaan met D&I. Deze 9 stappen zijn: D.I.V.E.R.S.I.T.Y.
Ten slotte zal Vincent gedurende het webinar aanbevelingen doen die als reflectiekader kunnen dienen of richtlijnen voor acties om dagelijks best practices te ontwikkelen, indien relevant gerelateerd aan de (post) Covid-19 turbulente tijden.
Registreer je door op deze link te klikken. Dit evenement wordt in het Engels gehouden.
Vincent Merk is geboren in Frankrijk en heft de dubbele nationaliteit Frans en Nederlands. Hij is senior professioneel skills trainer, docent Intercultureel Management, en Community Advisor aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU / e). Daarnaast werkt hij als zelfstandig trainer en adviseur in Interculturele Communicatie, Management en professionele mobiliteit. Hij richt zich momenteel op kwesties van D&I samen met de concepten van Belonging & Wellbeing. Zie hier een recente publicatie over dit onderwerp en links naar andere artikelen over interculturele communicatie in tijden van Covid-19. Vincent presenteert regelmatig op SIETAR en andere conferenties in Europa en Azië. Hij is actief bij SIETAR sinds zijn eerste congres in Denver in 1988 en voormalig president van SIETAR Europa.